آخرین اخبار تامین مالی بانک ها

۰۱:۰۳
نرخ پایین سود موثر برای فروش اوراق بدهی دولتی توسط وزارت اقتصاد، تامین مالی و کسری بودجه را با چالش مواجه کرده است.
۱