آخرین اخبار داریوش رحمانیان

۰۴:۰۵
از 1327 تا کنون پنج برنامه عمرانی(توسعه) دوره پهلوی و هفت برنامه توسعه در دوران جمهوری اسلامی، نوشته شده است، اما می توان ادعا داشت که میزان تحقق این برنامه ها آنچنان چشم گیر نبوده است.
۰۱:۱۲:۴۴
چرا چالش های ایران در طول تاریخ به اشکال مختلف تکرار می شود؟ به چه دلیل ایران در ادوار مختلف با مسائلی همچون کیفیت آموزش و‌ زیر ساخت‌ها روبرو بوده است یا رابطه دولت و‌ ملت از یک الگوی سینوسی رنج می برد.
۰۵:۱۲:۵۵
اندیشه های سید جواد طباطبایی در یک نشست در حضور صاحبنظران و اساتید دانشگاه مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
۰۲:۵۵:۳۰
میراث مصدق چیست؟ طرفدارانش می‌گویند او بدون کم و کاستی نبود، اما دموکراسی‌خواه بود و پرچم مبارزه با استعمار به دست گرفت و به همین دلیل سرنگونش کردند.
۷۰ سال از ۲۸ مرداد می‌گذرد، از یک گره در تاریخ معاصر ایران؛ واحد مطالعات گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد این سوال را در حضور موسی غنی‌نژاد، محمود کاشانی و داریوش رحمانیان روی میز نقد برده است.
۰۲:۵۵:۳۰
جعبه سیاه ۲۸ مرداد ۳۲ هنوز باز نشده است؟
۰۱:۳۸
۷۰ سال از ۲۸ مرداد می‌گذرد، از یک گره در تاریخ معاصر ایران. گره‌ای که یک طرف آن را کودتا علیه دولت محمد مصدق می‌داند و طرف مقابل آن را یک برکناری قلمداد می‌کند؛ یک سمت می‌گوید مصدق به دنبال این بوده که شاه را سر جای خود بنشاند و به دلیل خیزش علیه نظم جهانی، آمریکا و انگلیس به دنبال شکست مصدق بودند، سمت مقابل می‌گوید مصدق طی یک روند قانونی کنار رفت، و چون روند قانونی بود کودتایی در کار نبود و…
۰۱:۴۹:۴۳
مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه در کتابی با عنوان «کنشگران مرزی» مفهومی تازه را در نظریات جامعه‌شناسی بومی ایران پایه‌گذاری کرده است.
۱