آخرین اخبار زیان روزانه خودروسازان در تابستان 1402

اکو ایران : بررسی صورت های مالی خودروسازان تا پایان شهریور 1402 نشان می دهد آنها همچنان روی دور زیان دهی هستند. بررسی آمار زیان دهی سه خودروساز بزرگ کشور در تابستان سال جاری نشان از ثبت مبالغ عجیب در کارنامه شرکت های خودروساز دارد.
۱