آخرین اخبار سایت کدال سازمان بورس

اکو ایران : پارس خودرو در نامه ای که در سایت کدال سازمان بورس منتشر کرد از فرمول جدید قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت های خودروساز رونمایی کرد. این شیوه فروش قیمت خودرو در مبدا را افزایش می دهد.
اکو ایران : آمارهای تولید سه خودروساز بزرگ کشور در بخش سواری تا پایان بهمن ماه 1401 از رشد بیش از 22 درصدی حکایت دارد
اکو ایران : گروه پژو نتوانست وارد کانال تیراژ تولید 30 هزار دستگاهی شود.
اکو ایران : آمارهای تولید سه خودروساز بزرگ کشور از رشد خبر می دهند.
اکو ایران : تولید خودرو در نیمه اول سال جاری به حدود 477 هزار دستگاه رسید.
اکو ایران : پارس خودرو بار دیگر برلیانس را برای مشتریان خود فاکتور کرد.
اکو ایران : پارس خودرو در مردادماه 1401 بار دیگر تولید محصولات گروه رنو را در دستور کار داشت.
اکو ایران : سه خودروساز بزرگ کشور صورت های مالی میاندوره ای خود مربوط به سه ماهه ابتدایی سال جاری را منتشر کردند.
۱ ۲