آخرین اخبار سیزدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران

۰۳:۵۴
محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در نشست نقد و نظر «دنیای اقتصاد» با اشاره به طرح جامع فولاد بیان کرد: اولین موضوع در طرح جامع فولاد موضوع تامین مواد اولیه است.
۰۲:۰۸
رئیس خانه معدن ایران، در نشست نقد و نظر «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: در بسیاری از ذخایر معدنی سرمایه‌گذاری واقعی انجام نمی‌شود. ما باید از امکانات و تجهیزات برای صنعت استفاده کنیم.
۰۲:۲۸
محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در نشست نقد و نظر «دنیای اقتصاد» گفته: طرح جامع فولاد به واقعیت طرح موفقی بوده است و اگر این طرح را در سایر بخش های معدن اجرا کنیم می توان به نتایج خوبی دست یافت.
۰۱:۳۷
محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران در نشست نقد و نظر «دنیای اقتصاد» اظهار کرد: بازار مواد معدنی هیچگاه د رکوتاه مدت تعریف نمی شود. باید دید دوراندیشی ما در چه مراحلی و به چه صورت است. علی رغم اینکه تنها بخشی که برنامه دارد فولاد است اما نتوانستیم آن را به سرانجام برسانیم.
۰۱:۵۲:۰۹
-آیا ایران توانایی رقابت با چین، ژاپن یا امریکا را در تولید فولاد دارد؟