آخرین اخبار شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران

اکوایران: گزارش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران نشان می‌دهد وضعیت این شاخص در فصل تابستان نسبت به سه فصل گذشته به میزان قابل توجهی مثبت ارزیابی شد، با توجه به گزارش جدید امن‌ترین و ناامن‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری هم معرفی شده‌اند.
۱