آخرین اخبار شماره گذاری خودرو

اکو ایران : ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در حال رایزنی است تا خودروهای نو شماره برای نهایی کردن پروسه پلاک شدن، مجوز لازم را از ستاد نوسازی ناوگان و اسقاط خودروهای فرسوده در میان مدارک خود ارائه دهند. این اتفاق می تواند نمودار نزولی بازار خودرو را تحت تاثیر قرار دهد.
اکو ایران : عنوان ارزان ترین خودرو در مبدا تغییر خواهد کرد.
اکو ایران : 11 هزار دستگاه خودرو در انتظار شماره گذاری در کف پارکینگ خودروسازان معطل مانده است.
۱