آخرین اخبار صنعت داروسازی

اکوایران: بورس تهران در پاییز امسال شاهد افزایش تراز 4.2 درصدی شاخص کل و افزایش تراز 5.5 درصدی شاخص هم‌وزن بود. در این فصل بیشترین رشد تراز به شاخص صنعت انبوه سازی با بازدهی 22.4 درصدی به ثبت رسید.
اکوایران: شرکت داروسازی کاسپین تأمین در شش ماهه سال جاری به سود خالص 215 میلیارد تومانی دست پیدا کرد که 36 درصد از سود خالص 158 میلیارد تومانی بهار و تابستان سال قبل بیشتر بوده است. این درحالی است که فروش این مجموعه رشد کمتری به نسبت افزایش سودآوری کاسپین داشته است.
اکوایران: شرکت داروسازی جابر ابن حیان در شش ماهه امسال با ثبت 137 میلیارد تومان سود خالص، 7 درصد کمتر از شش ماهه ابتدایی سال قبل سودآوری داشت. افت سود‌آوری این مجموعه در حالی به ثبت رسیده که فروش عملیاتی امسال دجابر رشد قابل توجهی داشته است.
اکوایران: شرکت داروسازی تولید دارو در تابستان امسال با ثبت 30 میلیارد و 411 میلیون تومان سود خالص بیش از 392 درصد افزایش سودآوری به نسبت سود خالص 6 میلیارد و 186 میلیون تومانی تابستان 1401 داشته است.
اکوایران: شرکت روزدارو با انتشار 200 میلیارد تومان اوراق مرابحه 5 ساله به ارزش 430 میلیارد تومان از طریق بورس تهران، نسبت بدهی خود را از 77.5 درصد به 82 درصد افزایش خواهد داد.
۰۷:۰۴
کمبودهای دارویی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری‌ در داروسازی است.
اکوایران: در روند معاملات دومین هفته از مرداد ماه، هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. سهم صنعت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از این کاهش مالکیت حقیقی ۳۷۰ میلیارد تومان بوده است.
اکوایران: شاخص صنایع در روند معاملات تیر ماه بازار سهام، شاهد ریزش شاخص‌های آماری اصلی و افت ارزش معاملات خرد روزانه بودند. با این منوال، بازدهی 28 صنعت از 30 صنعت بزرگ بورس تهران در تیر ماه منفی بود که نشان می‌دهد 93.3 درصد از شاخص این صنایع با افت تراز مواجه بودند.
اکوایران: شرکت داروسازی امین در سه ماهه ابتدایی سال جاری بیش از دو برابر بهار 1401 درآمد عملیاتی داشته است. رشد فروش محصولات دارویی دامین، عمدتاً به دلیل افزایش نرخ فروش دارو شکل گرفته که سود‌آوری خالص فصلی این مجموعه را به نسبت بهار سال گذشته نزدیک به 170 درصد افزایش داده است.
اکوایران: بورس تهران خرداد ماه سال جاری را با رکود معاملاتی سنگینی پشت سر گذاشت. از بین 30 صنعت بزرگ بورس تهران در این ماه تنها 5 صنعت رشد تراز شاخص داشتند و 83 درصد مابقی، با ریزش تراز شاخص مواجه شدند.