آخرین اخبار صورت های مالی تلفیقی

اکوایران: شرکت پتروشیمی نوری که در سال 1401 توانسته بود با 5.7 درصد رشد به حجم تولید 4 میلیون و 868 هزار تن برسد؛ در سال 1402 شاهد افت 10.6 درصدی حجم تولیدات خود تا مرز 4 میلیون و 350 هزار تنی دست یافته است.
اکوایران: شرکت برج میلاد تهران در انتهای سال 1401 زیان انباشته 28 میلیارد و 500 میلیون تومانی به بار آورده است؛ در حالی که سرمایه این شرکت در ترازنامه تنها 6 میلیارد تومان است. زیان انباشته ابتدای دوره سال گذشته برج میلاد تهران تا 60 میلیارد تومان رسیده بود.
اکوایران: شرکت فولاد خوزستان در خصوص تعیین نرخ گاز برای واحدهای احیای فولادی توضیحاتی را ارائه داده است.
۱