آخرین اخبار عشقی

اکوایران: جلسه شورای عالی بورس با حضور احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، رضا فاطمی امین، وزیر صنعت معدن و تجارت، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اعضای این شورا برگزار شد.
اکوایران: رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در واکنش به بخش‌نامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، این تغییرات را بر فرایند کسب و کار شرکت های سهامی عام تولیدی ثبت شده نزد این سازمان موثر دانست.