آخرین اخبار فرمول جدیدقیمت گذاری خودرو لو رفت

اکو ایران : اطلاعات منتشر شده نشان می دهد قرار است شیوه قیمت گذاری خودرو در کارخانه تغییر کند و به نظر می رسد این شیوه جدید مطلوب شرکت های خودروساز باشد.
۱