آخرین اخبار قیمت سکه ، نیم سکه و ربع سکه

اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز تا ساعت 13، همچنان در کف کانال 51 هزار تومان و در سطح 51 هزار و 50 تومان قرار دارد. قیمت سکه امامی نیز با کاهش جزیی نسبت به روز گذشته در سطح 28 میلیون و 850 هزار تومان قرار گرفته است.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز تا ساعت 13، همچنان در کانال 51 هزار تومان و در سطح 51 هزار و 250 هزار تومان قرار دارد. قیمت سکه امامی نیز همچنان در سقف کانال 28 میلیون تومانی قرار دارد.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز تا ساعت 13، همچنان در کانال 51 هزار تومان و در سطح 51 هزار و 550 هزار تومان قرار دارد. قیمت سکه امامی نیز بدون تغییر رقم 29 میلیون و 100 هزار تومان برای آن اعلام شده است.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز تا ساعت 13، همچنان در کانال 51 هزار تومان و بدون تغییر محسوس نسبت به روز گذشته در سطح 51 هزار و 350 هزار تومان قرار دارد. قیمت سکه امامی بدون تغییر قابل توجهی رقم 29 میلیون و 150 هزار تومان برای آن اعلام شده است.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز تا ساعت 13، همچنان در کانال 51 هزار تومان و بدون تغییر محسوس نسبت به روز گذشته در سطح 51 هزار و 300 هزار تومان قرار دارد. قیمت سکه امامی نیز با کاهش تقریبا 230 هزار تومانی رقم 29 میلیون تومان برای آن اعلام شده است.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز تا ساعت 13، همچنان در کانال 51 هزار تومان و در سطح 51 هزار و 280 هزار تومان قرار دارد. قیمت سکه امامی نیز با کاهش تقریبا 70 هزار تومانی رقم 29 میلیون و 200 هزار تومان برای آن اعلام شده است.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز تا ساعت 13، همچنان در کانال 51 هزار تومان است و در نیمه پاینی این کانال معامله می‌شود. قیمت سکه امامی نیز با کاهش 250 هزار تومانی نسبت به زمان مشابه دیروز بر رقم 29 میلیون و 300 هزار تومان نشست.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز در سقف کانال 50 هزار تومان نوسان دارد. قیمت سکه امامی نیز با افزایش بیش از 300 هزار تومانی وارد کانال 29 میلیون تومان شده است.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز افزایشی بوده و در سقف کانال 50 هزار تومان نوسان دارد. قیمت سکه امامی نیز تغییر محسوسی نداشته و در سطح 28 میلیون و 730 هزار تومان اعلام شده است.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز به کف کانال 50 هزار تومان قرار گرفته است. قیمت سکه امامی نیز همچنان در مسیر کاهشی بوده و امروز در سطح 28 میلیون و 800 هزار تومان اعلام شده است.