آخرین اخبار قیمت محصولات ایران خودرو

اکوایران : روند کاهش قیمت پرطرفدارهای داخلی امروز هم ادامه داشت و با این شرایط شاهد تداوم افت قیمت در بازار خودرو بودیم.
اکوایران: پرطرفدارهای داخلی امروز در بازار شکل کاهشی به خود گرفتند و با این شرایط شاهد کاهشی 10 میلیونی برخی از محصولات ایران خودرو و سایپا بودیم.
اکوایران: بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد امروز پرطرفدارهای داخلی روند آرامی را پشت سرگذاشتند. اکثر پرطرفدارهای داخلی روز باثبات، البته کمی کاهشی داشتند.
اکوایران: بازار پرطرفدارهای داخلی امروز خلاف جهت نرخ دلار حرکت کردند و شکل افزایشی به خود گرفتند.
اکوایران: در روزی که دلار در بازار گران شد، پرطرفدارهای داخلی شکلی نوسانی به خود گرفتند و با این شرایط شاهد کمترین تغییر در میان محصولات ایران خودرو و سایپا بودیم.
اکوایران: پرطرفدارهای داخلی با آرام شدن نرخ دلار امروز آرام گرفتند و با این شرایط تنها دو خودرو داخلی در بازار بیش از یک میلیارد تومانی ماندند.
اکوایران: بررسی روند بازار نشان می‌دهد هرچند امروز شاهد تداوم کاهش قیمت در میان پرطرفدارهای داخلی بودیم، اما تعداد معدودی از خودروها هم با افزایش یا بدون تغییر معامله شدند.
اکوایران: بازار خودروهای پرطرفدار داخلی در 4 اردیبهشت 1403 شاهد نوسانات قیمتی بود، به طوری که برخی از محصولات با کاهش قیمت و برخی دیگر با افزایش قیمت روبرو شدند.
اکوایران: بازار خودروهای پرطرفدار داخلی در 3 اردیبهشت 1403 شاهد ثبات نسبی و افت قیمت در برخی مدل‌ها بودند. در این میان، محصولات ایران‌خودرو و سایپا با نوسانات جزئی در قیمت‌ها روبرو شدند.
اکوایران: بررسی بازار نشان می‌دهد پرطرفدارهای داخلی امروز شکل و شمایلی آرام به خود گرفتند و سردرگمی قیمت نرخ دلار در این بازار هم نمایان بود.