آخرین اخبار قیمت محصولات خودروسازان خصوصی در مبدا

اکو ایران : شرکت های خودروساز به دنبال این هستند تا مجوز افزایش قیمت جدیدی دریافت کنند با این حال تاکنون سیاست گذار کلان زیر بار این موضوع نرفته است. جدیدترین شایعه در این ارتباط افزایش قیمت خودروهای مونتاژی است.
۱