آخرین اخبار محمد حسین نوروزی

۰۶:۰۱
محمد حسین نوروزی؛ دبیرکمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران می گوید :براساس آمار تصادفات شهر تهران در سال 1400 تعداد فوتی های خطوط ویژه اتوبوس 18 نفر است که شامل 3 عابرپیاده ، یک سرنشین خودرو و 14 راکب موتورسیکلت است. با توجه به شتاب ترمز گیری تراموا این میزان مرگ و میر افزایش خواهد داشت و در ایجاد یک مد حمل و نقلی نمی توان ایمنی را نادیده گرفت .
۰۲:۳۱:۴۱
شهردار تهران و معاون حمل و نقل و ترافیک او تاکید دارند تا یک ماه دیگر مقدمات ساخت اولین خط تراموا در تهران آغاز می شود. این درحالی است که هنوز مطالعات کارشناسی تراموا به شورای شهر تهران ارائه نشده است.
۱