آخرین اخبار معاون وزیر

۰۶:۵۹
خانه ای که پس از پیروزی انقلاب در اختیار حسن روحانی بود متعلق به بنیاد مستضعفان بود، اما به گفته مهدی کرباسیان برای قیمت گذاری خانه و وسایل آن مشکلاتی پیش آمد که در نهایت کرباسیان برای حل مشکل با مامور به در خانه روحانی رفت.
۱