آخرین اخبار وکلا

۰۲:۵۱
مسعود ستایشی در رابطه با اینکه آیا زمزمه‌های لو رفتن سوالات آزمون فوق العاده وکالت ۱۴۰۲ صحت دارد؟ گفت: لو رفتن سوالات آزمون فوق العاده وکالت در حد زمزمه است و ادعایی صورت گرفته که باید به اثبات برسد.
۰۵:۲۸
برای قانون‌گذاری باید تعاریف برای قانون‌گذار به صورت کامل روشن شده باشد و او مفهوم این تعارف را به درستی درک کرده باشد.
۰۱:۱۵
در حال حاضر از اساتید دانشگاه گرفته تا راننده‌های تاکسی‌ اینترنتی به روش‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه بندی می‌شوند.
با توسعه و تنوع بیش از پیش کسب و کارها و پیچیده شدن موضوعات مختلف در قراردادهای فی ما بین اشخاص حقیقی و حقوقی، ضرورت مشاوره‌های حقوقی با خبرگان این حوزه که همان وکلا هستند، بیش از پیش احساس می‌شود.
۱