آخرین اخبار بنگاههای صنعتی

اکوایران: مهرماه با ناآرامی خود شاخص‌های بنگاه‌های صنعتی را تحت تاثیر قرار داد و با افتی 1.8 واحدی این شاخص به عدد 50.19 رسید؛ عاملی که همچنان شاهد آن هستیم و باید منتظر نتایج این شاخص در آبان‌ماه بود.
اکوایران: ارزیابی وضعیت تولید محصولات منتخب صنعتی در 11 ماه منتهی به بهمن سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد حدود 57 درصدی و افت 43 درصدی تولیدات صنعتی حکایت دارد.
اکوایران: ارزیابی وضعیت تولید محصولات منتخب صنعتی در 11 ماه منتهی به بهمن سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد حدود 57 درصدی و افت 42.8 درصدی تولیدات صنعتی حکایت دارد.
۱