آخرین اخبار رشد نقطه ای پول

سهم پول از نقدینگی به 22.5 درصد رسیده و رکورد 9 ساله را شکست. این افزایش در شاخص مهم نقدینگی از نگاه کارشناسان به این معناست که پول درکمینگاه بازارهای دارایی قرار گرفته و قدرت تورم زایی نقدینگی را به بالاترین سطح خود از تیر 92 تا کنون رسانده است.
۱