آخرین اخبار سوخت فسیلی

۰۵:۲۸
بحث فولاد سبز که تولید فولاد بدون استفاده از سوخت های فسیلی را دنبال می‌کند، اخیرا در ایران نیز پیگیری شده است.
صعود بهای انرژی در دنیا باعث شد تا زغال حرارتی از حافظه تاریخی بخش انرژی در دنیا محو نشده و به شکل فزاینده‌ای بر تقاضا برای این سوخت آلاینده زیست محیطی در دنیا افزوده شد. مطابق داده‌های سازمان بین‌المللی انرژی میزان تقاضا برای زغال در اروپا ظرف سال 2021 حدود 14 درصد و برای سال جاری میلادی حدود 7 درصد رشد داشته است؛ در عین حال بر میزان تقاضا از سوی هند و چین نیز افزوده شده است. در اینش رایط جنگ…
زغال‌سنگ حرارتی در رکورد تاریخی قیمت خود قرار دارد؛ در این شرایط قطع صادرات گاز به اروپا ازسوی روسیه می‌تواند این رکورد تاریخی قیمت را افزایش دهد. درحالی اقبال به تولیدکنندگان زغال بازگشته و این محصول صعود نرخ 143 درصدی را ظرف یک سال اخیر به ثبت رسانده که پیش از این قرار بود میزان استفاده از این سوخت به دلیل آلایندگی بسیار بالا به شدت محدود شود.
۰۰:۵۸
گرمایش زمین پدیده ای است که منجر به افزایش میانگین دمای زمین و سطح اقیانوس‌ها شده است.
۱