آخرین اخبار عملیات بازار باز

اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نه تنها در هفته گذشته تمامی تقاضای بانک‌ها در بازار باز تامین مالی شده، بلکه میزان اعتبارگیری قاعده‌مند شبکه بانکی نیز برای دومین هفته متوالی افزایش یافته است.
اکوایران: آمارهای بانک مرکزی از روند تغییرات نرخ بهره بین بانکی حاکی از ادامه مسیر این متغیر در کانال 23.5 درصد برای سومین هفته متوالی است.
اکوایران: بررسی‌ها حاکی از آن است که علی‌رغم کاهش بسط پول در بازار باز و اعتباردهی قاعده‌مند توسط بانک مرکزی از ابتدای سال 1403، نرخ بهره از کانال صعودی ماه‌های اخیر خود خارج شده و در کانال 23.5 درصد ثبات نسبی یافته است.
اکوایران: آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی حاکی از آن است که علی‌رغم تزریق بیش از 306 همت اعتبار در دو بازار باز و اعتباردهی قاعده‌مند به بانک‌ها، نرخ بهره بازار بین بانکی از مسیر نزولی خود که از ابتدای سال در پیش گرفته بود، منحرف شده است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی در هفته گذشته به 10 همت کاهش یافت و حجم اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی نیز برای اولین بار از 200 همت عبور کرد.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 22 فروردین 1403 به 23.48 درصد رسیده که در مقایسه با پایان 1402 حدود 0.18 درصد کاهش یافته است.
اکو ایران: آمارها حاکی از این است که ارزش سفارش‌های ارسال شده بانک‌ها در عملیات بازار از 200 همت عبور کرده و بانک مرکزی همچون هفته آخر اسفند 197 همت پول در این بازار تزریق کرده است. این در حالی است که ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند بالغ بر 50 همت بوده که نسبت به هفته آخر اسفند افت قابل توجهی داشته است.
اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به 8 فروردین 1403 به 23.62 درصد رسیده که هرچند در قیاس با هفته گذشته خود کاهش داشته اما همچنان در ادامه روند صعودی سه ماهه قرار دارد.
اکو ایران: ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی رکورد بی‌سابقه‌ی 114 همتی را ثبت کرده است. این موضوع در کنار ارزش سفارش‌های ارسال شده می‌تواند حاکی از این باشد که با نزدیکی به پایان سال کمبود نقدینگی بانک‌ها شدت گرفته است.
اکوایران: تقاضای نقدینگی در بازار باز از سوی بانک‌ها در هفته اخیر به بالاترین سطح امسال رسیده و بانک مرکزی نتوانسته کل کسری نقدینگی بانک‌ها را پوشش دهد. در بازار شبانه نیز استقراض به بالاترین سطح 10 ماه اخیر رسیده است.