آخرین اخبار نظم نوین جهانی

اکوایران: رقابت تلخ و فزاینده بین ایالات متحده و چین در نهایت وضعیت هر دو کشور و جهان را بدتر خواهد کرد. آن‌ها معتقدند در حالی که رقابت در برخی زمینه‌ها اجتناب‌ناپذیر و حتی سودمند است، تلاش‌های همه‌جانبه برای از بین بردن پیشرفت یکدیگر از شانس موفقیت کمی برخوردار و احتمالاً نتیجه معکوس خواهد داشت.
اکوایران: رئیس‌جمهور ایالات متحده تهدید کرد ارتش این کشور آماده دفاع نظامی از تایوان است.
اکوایران: جنگِ در حال گسترش در اوکراین درس‌های مهمی برای چین، تایوان و ایالات متحده ارائه می‌کند. هر کدام از طرفین ماهرانه‌تر خود را با این مسئله تطبیق دهد، معلوم خواهند کرد که آیا بازدارندگی و یا یک درگیری است که اساساً جهان را تغییر می‌دهد.
اکوایران: روسیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا از ناتوانی نسبت به درک قدرت ملی گرایی رنج می برند.
اکوایران: امپراتوری ها می آیند و می روند، اما بلوک ها هستند که دوام می آورند. چین امروزی احتمالاً استراتژی مشابهی را دنبال می‌کند که آلمان نازی و امپراتوری ژاپن اتخاذ کردند، البته به طریقی کوچک‌تر از جنگ؛ و اکنون، با تهدید محاصره و تحریک روسیه پوتین، شی تلاش های خود را دوچندان خواهد کرد.
اکوایران: تصور پایان جنگ سرد یک سراب بود. اگر چه وقایع سال های 1989-1991 قابل توجه بودند، اما نه به اندازه ای که اکثر ناظران آن‌ها را مهم می‌پنداشتند.
اکوایران: ما به دنیایی بازگشته‌ایم که واقع‌گرایی آن را به بهترین شکل توضیح می‌دهد، جهانی که در آن قدرت‌های بزرگ برای قدرت و نفوذ بیشتر رقابت می‌کنند و دیگران تا آنجا که می‌توانند خود را تطبیق می‌دهند.
اکوایران: جنگ اوکراین از این بابت مهم که نشان دهنده پایان «لحظه (دوران) تک قطبی» کوتاهی است که در آن ایالات متحده تنها ابرقدرت واقعی جهان بود.
اکوایران: پویایی در حال تغییر قدرت جهانی و عملکرد منطقه ای به سرعت در حال تغییر جهت بسیاری از کشورهای پیشرو خاورمیانه است و نقشه ای که آنها دنبال می کنند دیگر نقشه واشنگتن نیست. این نقشه مال آنهاست و اکنون بر عهده واشنگتن است که خواندن آن را بیاموزد.
اکوایران: سیاست‌گذاران ایالات متحده نشان داده‌اند که دیگر نمی خواهند از امنیت انرژی خاورمیانه دفاع کنند و به نظر می‌رسد آمریکا و دوستانش به نقطه‌ای رسیده‌اند که دیگر منافعشان هم‌سو نیست.