آخرین اخبار پایه پولی

بانک مرکزی در هفته های اخیر مسیر نرخ سود را تغییرداده است. یکی از الزامات کاهش نرخ سود بین بانکی رشد معاملات در بازار است. برخی تحلیلگران معتقدند رشد بی شمار بسط پول در این بازار از محل پایه پولی می تواند منجر به تورم زایی در کشور شود. این شاخص در هفته اخیر منجر به افزایش 5 همتی پایه پولی شده است.
در 6 ماه گذشته حجم تسهیلات بدون ضامن بانک های دولتی به مردم برابر با 16 همت بوده که 2.67 درصد از نقدینگی افزوده شده در این مدت بوده است. محاسبات نشان می دهد متوسط دریافتی وام برای اشخاص در حدود 33 میلیون تومان به ثبت رسیده است
طرح اصلاح قانون بانک مرکزی در انتهای این ماه راهی مجلس می شود. این طرح به گفته صفایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در راستای استقلال بیشتر بانک مرکزی از دولت بوده و به نوعی مانع جدی تری برای رشد برداشت دولت از تنخواه بانک مرکزی به شمار می آید.
واریزی دولت به خزانه از محل درآمدهای نفتی و فرآورده ها در چهار ماه ابتدایی امسال 580 درصد رشد داشته است. اطلاعی که اخیرا از سوی دولت منتشر شده اما منتقدانی هم دارد. دسته دیگری از کارشناسان معتقدند رشد درآمدزایی نفتی دولت بیشتر از محل رشد قیمت نفت و حذف ارز 4200 بوده نه رشد فروش.
خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نسبت به پایان سال گذشته افتی 4.1 درصدی داشته است. برخی تحلیلگران این کاهش را متاثر از سه عامل می دانند. این عده معتقدند به غیر از تامین واردات می تواند سقوط نرخ برابری یورو نیز در افت شاخص اثرگذار بوده باشد.
صالح آبادی در خصوص دست یابی به اهداف مهم برنامه توسعه هفتم اصلاح نظام بانکی کشور و رابطه دولت با بانک ها و بانک مرکزی را از ضروریات خواند. وی تنوع بخشی به تامین مالی از طریق شبکه بانکی، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی با توجه به محدویت منابع مالی در تدوین برنامه هفتم را ضرورتی غیرقابل انکار دانست.
خاندوزی با اشاره به استفاده نکردن ار سقف تنخواه در دولت فعلی، این موضوع را نکته ای مثبت دانست. این در حالیست که ظاهرا دولت راه دیگری را برای تأمین کسری بودجه خود پیدا کرده است.
سهم پول از نقدینگی رکورد یک دهه را زده است. در میان آمارهایی که در خرداد 1401 اعلام شده مهم ترین موضوع رشد بی سابقه پول در شاخص های کلان بوده است. این شاخص را تحلیلگران علامت مهمی از وضعیت تورم و رشد انتظارات تورمی در حال می دانند. ضمن آن که برخی دیگر معتقدند سهم 21.1 درصدی کنونی حداقل 9 واحد درصد کم تر از میزان واقعی آن است.
پایه پولی در خرداد 1401 کاهشی شد. اما این کاهش از چه ناحیه ای صورت گرفته است؟ آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد مهم ترین عامل کاهش ماهانه پایه پولی در سمت منابع، افت معاملات بازار باز بوده و رشد بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی دو نگرانی مهم برخی تحلیل گران از تغییرات پایه پولی خرداد بوده است.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی برداشت دولت از حساب شرکت های دولتی در جهت تامین کسری بودجه را تایید کرد، این خبر نخستین بار توسط اکوایران عنوان شده بود.