هر سال در فاصله ۲۱ ژانویه تا ۲۰ فوریه، متناسب با ماه نو، سال نوی چینی‌ها آغاز می‌شود و مردم در چین، تایوان و بسیاری از دیگر کشورهای آسیایی وارد تعطیلات می‌شوند. امسال چینی‌ها سال ببر را آغاز کرده‌اند، سالی که برای اهالی طالع‌بینی، شروع مناسبی برای تغییر است.