حمله روسیه به اوکراین و کاهش عرضه این دو کشور تنها یک اهرم رای از میان رفتن امنیت غذایی در دنیا است. در شرایط کنونی تامین پایدار گندم با ۳ تهدید دیگر نیز روبرو است: کاهش برداشت این محصول به دلیل تغییرات آب‌وهوایی، غیراقتصادی شدن برداشت گندم زمستانه با توجه به صعود هزینه انرژی و اوج‌گیری بهای کودهای شیمیایی 

در این شرایط چین به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور دنیا چه برنامه‌ای برای کنترل نرخ گندم دارد؟ تامین امنیت غذایی در چین همواره جزو اولویت‌های سران این کشور بوده و از اهمیت استراتژیک برخوردار بوده است. در این شرایط سران دولت پکن چگونه امنیت غذایی را در بحبوحه کمبود عرضه تامین می‌کنند؟