اگر قرار باشد شهری به عنوان برترین و بهترین شهر جهان برای زندگی انتخاب شود چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

وین به عنوان باکیفیت‌ترین شهر جهان برای زندگی انتخاب شده‌است. ما در اکو ایران، شاخص‌های مختلف را در وین مورد بررسی قرار داده‌ایم تا ببینیم چرا این شهر به عنوان بهترین شهر جهان معرفی شده‌است.