دکتر محمدرضا اسلامی دانش‌آموخته دانشگاه کوبه ژاپن و مدرس دانشگاه پلی‌تکنیک کالیفرنیا، بر این باور است که احتمال کمی وجود داشته که امثال ایلان ماسک و کارخانه تسلا در ژاپن بتوانند متولد شوند. وی توضیح می‌دهد که جمع‌گرایی ژاپنی شاید تقدیریست که به دلیل جبر جغرافیایی ویژه ژاپن در طی سالها در فرهنگ مردم ژاپن تزریق شده است. دکتر اسلامی می‌گوید که جفرافیای کوچک و فرهنگ متاثر از آن که دعوت به جمع‌گرایی به جای بروز فردیت افراد است، به خودی خود مانع ظهور و بروز استعدادهای خلاقانه در افراد می‌شود.