جام جهانی فوتبال همیشه در کشورهای بزرگ برگزار شده و این نخستین بار است که در کشوری تا این اندازه کوچک برگزار می‌شود. اما این جمعیت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری قرار است کجا ساکن شوند؟