افراد زیادی طی تقریبا یک ماه، زمان خود را صرف تماشای این بازی‌ها می‌کنند. 

مردم در برخی از کشورها شوق و ذوق بیشتری برای تماشای فوتبال دارند به این خاطر که تصور می‌کنند کشورشان برنده جام جهانی خواهد بود.

اما بیشترین بیننده‌های جام جهانی، کجا هستند؟