نشریه اکونومیست در گزارشی به ارتباط پدیده تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین با «حج» پرداخته و توضیح داده چطور شرایط حاجی‌ها سخت‌تر می‌شود.

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.