مژگان شاهسوند عکاسی را حرفه‌اش و اسکیت و هاکی را ورزش و البته عشقش می‌داند؛ عشقی که نمی‌داند اگر نبود، قرار بود چه ورزش و فعالیتی را انتخاب کند.

ستاره یخی، سومین قسمت از سری مستندهای دختران ایران را فردا شب ساعت ۲۰:۳۰ در اکوایران ببینید.