به گزارش اکوایران، نشریه هاروارد بیزینس ریویو در پرونده‌ای با عنوان «ذهنیت رهبری» به موانعی پرداخته که جلوی رهبریِ موفق در لحظه را می‌گیرد.

نسیم بنایی از این موانع و شیوه مقابله با آن‌ها می‌گوید.