به گفته او به نتیجه نرسیدن ایجاد سازمان گردشگری و باز شدن درهای میدان مشق به روی مردم دو موضوعی بود که شورای شهر آن‌ها را پیگیری کرد اما در سال ۱۴۰۲ به نتیجه نرسید.