در مدیریت زنجیره ارزش فولاد باید به تمامی موارد توجه داشت، اگر به دنبال تأمین مواد اولیه هستیم باید به سراغ ذخایر فرامرزی رفت. این موضوع بخشی از مدیریت زنجیره را شامل می شود.

نظر بهرام شکوری ریس سابق کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره این موضوع در «اکوایران» ببینید.

نسخه کامل این گفت‌و‌گو را در وب‌سایت اکوایران ببینید.