برخی از معامله گران تصمیم گرفته اند با جوسازی پیرامون اخبار هسته ای، قیمت دلار را در معرض نزول قرار دهند. هدف آن ها این است که در نرخ های پایین تر بار دیگر اقدام به خرید کنند. این دسته از معامله گران موسوم به «خالی فروش ها» روز یک شنبه جوسازی زیادی پیرامون صحبت های بایدن کردند و با استفاده از آن، حتی توانستند قیمت دلار را به زیر محدوده 27 هزار و 500 تومان ببرند.

معامله گران به این بخش از صحبت های رییس جمهوری آمریکا که در صورت برگشت ایران به توافق، ‌تحریم ها لغو خواهد شد،‌ توجه زیادی کردند. با وجود افزایش فعالیت خالی فروش ها و ایجاد جو هیجانی پیرامون صحبت های بایدن، به نظر می رسد که دلار به آسانی نمی خواهد که تن به افت قیمت دهد. مقاومت اسکناس آمریکایی درمحدوده 27 هزار و 500 تومان یکی از نشانه هایی بود که خبر از کار دشوار خالی فروش ها برای افت دلار داشت.

وضعیت توصیف شده تا حدی بیانگر آن است که دلار درگیر و دار جنگ نیروهای افزایشی و کاهشی، توان زیادی برای نوسان معنادار نخواهد داشت، خصوصا آنکه هر خبر مثبت کاهشی ها‌، معمولا با یک خبر تردید آمیز درباره آینده مذاکرات هسته ای رو به رو می شود.

2-01

سیگنال درهم به صعود دلار

دیروز در بازار پشت خطی درهم، قیمت این ارز به بالای محدوده حساس 7 هزار و 500 تومانی رفت. این افزایش موجب شد که امیدواری های افزایشی در بازار داخلی بیشتر شود. با درهم 7 هزار و 500 تومانی، دلار در خیابان فردوسی می تواند حداقل بالای 27 هزار و 500 تومان قیمت بخورد.

حمایت فنی قوی دلار

سطح 27 هزار و 500 تومانی برای بازار اهمیت زیادی دارد، چرا که در روزهای اخیر،‌خالی فروش ها نتوانستند دلار را به صورت پایدار زیر آن نگه دارند. با توجه به ارزش درهمی دلار در سطح یاد شده، انتظار می رود که حداقل در ابتدای روز دوشنبه افت قیمتی برای دلار رقم نخورد و حتی شاهد افزایش قیمت باشیم. انتظار برای رشد قیمت از آن جا تقویت می شود که دیشب در مقاطعی، اسکناس آمریکایی به محدوده 27 هزار و600 تومان نزدیک شد.