به گزارش اکوایران، بنا به اخرین داده های منتشر شده از تورم مصرف کننده، تورم ماهانه آبان ماه 2.1 درصد برآورد شده است. این در حالیست که این شاخص در مهر 3 درصد بوده، به بیان ساده تر سرعت افزایش قیمت ها در آبان نسبت به مهر ماه کاهش یافته است. تورم ماهانه اقلام خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز در آبان 1.3 درصد به ثبت رسیده، در آن سو نیز تورم ماهانه کالاهای غیر خوراکی و خدمات 2.7 درصد بوده است. این امر نشان می دهد عمده افزایش قیمت ها و فشار تورمی رقم خورده در ماه دوم پاییز امسال از سمت اقلام غیر خوراکی بوده . در مهر ماه نیز شاهد این اتفاق بودیم که تورم خوراکی ها کمتر از تورم غیر خوراکی به ثبت رسید. این برای چندیمن ماه متوالی است که سهم غیر خوراکی ها در رقم خوردن تورم کل بیشتر است.

  تورم نقطه به نطقه نیز در مهر ماه 48.1 درصد برآورد شده، به عبارت دیگر میانگین قیمت کالا و خدمات در آبان امسال نسبت به میانگین قیمت کالا و خدمات در آبان سال گذشته نزدیک به یک و نیم برابر شده است. بررسی ها نشان می دهد نرخ تورم نقطه ای مصرف کننده در آبان ماه نسبت به ماه های گذشته کاهش یافته و این شاخص در روندی نزولی قرار گرفته است. بر خلاف تورم نقطه به نقطه تورم سالانه از 42.9 درصد در مهر ماه به 44 درصد در آبان رسیده است . با توجه به اینکه تورم سالانه بازه زمانی بلند تری را برای محاسبه تورم مورد نظر دارد، همچنان شاهد آن هستیم که اثرات شوک قیمتی خرداد ماه ناشی از حذف ارز ترجیحی در تورم سالانه دیده می شود و این شاخص به طور کامل در چند ماه گذشته صعودی بوده است.

همچنین تورم ماهانه مناطق شهری در آبان 2.1 درصد به ثبت رسیده، در حالی که تورم ماهانه مناطق روستایی نیز دقیقا در همین مقدار بوده است. بر این اساس می توان گفت که فشار تورمی آبان ماه در مناطق شهری و روستایی به یک اندازه بوده است. اکو ایران طی گرازش های آتی به بررسی دقیق تر تورم مصرف کننده در آبان 1401 خواهد پرداخت.

photo_2022-11-22_15-30-18