به گزارش اکوایران، روند تورم در میانه پائیز امسال مسیری نزولی پیدا کرد. این شاخص به نوعی علامتی از وضعیت تغییر قیمت ها در کشور بوده و نشان می دهد وضعیت قدرت خرید در جامعه چه نوسانی را ثبت کرده است؟

اکنون اما بررسی های آماری تورم نشان دهنده آن بوده که ضمن افت تورم در آبان ماه اما دو گروه مهم در کشور رکورد های قابل توجهی را رقم زده اند.

افت تورم ماهانه و نقطه ای در آبان ماه

در میانه پاییز 1401، تورم ماهانه تقریبا با 1 واحد درصد کاهش به 2.1 درصد رسید. در کنار این افت، تورم نقطه ای نیز کاهشی 0.5 واحد درصدی داشته و به 48.1 درصد تنزل پیدا کرده است.

همسویی دو شاخص به نوعی نشان می دهند وضعیت کلی تورم در کشور روندی کاهشی را در نیمه خزان داشته اما تفکیک اجزای شاخص قیمت مصرف کننده به دو بخش مهم نشان دهنده رکوردهای بی سابقه بوده است؛ اجاره و بهداشت و درمان.

تورم

رکوردزنی ده ساله تورم اجاره در کشور

تورم ماهانه اجاره آبان ماه در کل کشور برابر با 3.7 درصد ثبت شده و دومین رکورد را در میان گروه های اصلی این ماه داشته است. بررسی های آماری از وضعیت اجاره کشور در ده سال گذشته نشان می دهد تورم نقطه ای 39.1 درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار در این بخش، از ابتدای سال 1391 تاکنون (مقطعی که آمارهای آن در دسترس است) سابقه نداشته و همچنان شیب صعودی به خود گرفته است.

رشد بالای قیمت اجاره در عین حال تورم بخش مسکن را نیز به بالاترین سطح یک دهه ارتقا داده که نشان از بیشترین رشد قیمت ها در این حوزه داشته است. در کنار رکوردزنی بخش اجاره، تورم بهداشت و درمان نیز به سطح بالایی رسیده است.

برخی معتقدند رشد قیمت ها در مسکن با فاصله ای مشخص، حالا به شاخه اجاره رسیده و علامتی از بیشترین فشار قیمتی سالانه بر مستاجران است.

رکوردزنی در تورم بهداشت و درمان

در رصد تغییر ماهانه قیمتهای آبان ماه مشاهده می شود تورم بهداشت و درمان با 4 درصد رکورد دار بیشترین افزایش بوده است. بررسی سالانه این گروه نیز نشان می دهد تورم نقطه ای بهداشت و درمان در آبان 1401 برابر با 41.5 درصد بوده که در یک سال گذشته بی سابقه بوده و در ده سال اخیر در زمره بالاترین رکوردها قرار داشته است. پیش از این با شیوع کرونا این شاخص سیری صعودی به خود گرفته بود و اکنون که به نوعی این ویروس در کشور کنترل شده، هنوز هم در حال افزایش است.

تورم