به گزارش اکوایران، طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه دوم سال 1401 به رقم 4154.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه دوم نیمه نخست سال گذشته، رشد 3.6 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 3.1 درصد بود.

بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب فعالیت‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال 1401 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده تمامی گروه‌های «کشاورزی»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «خدمات»  به ترتیب معادل 0.8،  10.4،  6.9 و 2.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن است.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، به لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه دوم سال 1401 «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از نرخ‌ رشد 7.3 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار شد که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر سه بخش «ماشین آلات»، «ساختمان» و «سایر تشکیل سرمایه» به ترتیب معادل 13.6، 3.9 و 0.8 درصد بوده است.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در نیمه نخست سال 1401 «با احتساب نفت» و «بدون احتساب نفت» به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب به 7748.9 و 7104.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش 3.0 و 2.7 درصدی همراه بود.

بانک مرکزی در پایان عنوان کرده که «تحقق رشد اقتصادی 3.0 درصدی در نیمه نخست سال 1401 در امتداد رشد اقتصادی مثبت سال‌1400 (معادل 4.4 درصد)، حکایت از بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.»

بر اساس این گزارش، سه روز قبل مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود از محاسبات فصلی این مرکز، اعلام کرد که در شش ماهه اول سال ١٤٠١رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد منفی ٢,٢، گروه صنایع و معادن ٥.٠ درصد (شامل استخراج نفت خام و گاز ‌طبیعی ٣.٢، سایر معادن ٠.٠، صنعت ٤.٩، انرژی ١٢.٩ و ساختمان ١.٦- درصد) و گروه خدمات ٢.٦ درصد نسبت به شش ماهه اول سال ١٤٠٠، رشد داشته است.

همچنین طبق اعلام مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در شش ماهه اول سال ١٤٠١ به رقم ٣٨٧٠ هزار میلیارد ریال با نفت و ٣٣٢٦ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالیکه رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٣٧٤٥ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٣٢١٧ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٣,٣ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٣.٤ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در شش ماهه اول سال ١٤٠١ دارد.