حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این باره می‌گوید: نشستن یک اقتصاددان در صدر بانک مرکزی یک علامت خوب است. اما تاکنون در آنچه آقای فرزین به عنوان برنامه اعلام کردند، نشانه‌ای از تغییر جدی و یا تفاوت اساسی در نگرش‌ با روسای سابق بانک مرکزی دیده نمی‌شود.

او می‌افزاید: آنچه امروز رقم می خورد، استمرار نگاه پیشین دولت به بانک مرکزی و برنامه‌های سابق آن است.