محاسبه رشد منابع دولت در قوانین بودجه سنواتی با درنظر گرفتن نرخ تورم، نشان می دهد که رشد حقیقی آخرین بودجه ای که دولت محمود احمدی نژاد تدوین و مجلس تصویب کرد (قانون بودجه ۹۲) ، ۱۳.۵ درصد بوده است.

البته این نقطه اوج رشد حقیقی منابع بودجه دولت در ۱۰ سال اخیر نیست. رکورد بیشترین رشد حقیقی مربوط به آخرین بودجه ای است که دولت حسن روحانی به مجلس تقدیم کرد؛ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که البته افزایش چشمگیر منابع بودجه در مجلس نسبت به برآورد دولت، جدال جدی میان او و مجلس قالیباف را شکل داد.

روند رشد حقیقی بودجه در سالهای ۹۳ و ۹۴ منفی بود اما در ۳ سال بعد، مثبت شد. نکته دیگر آنکه رشد حدود ۶۵ درصدی بودجه در سال ۱۴۰۰، در قانون بودجه ۱۴۰۱ به منفی ۲۲ درصد کاهش یافت.