این اقتصاددان بر این باور است که دولت نباید به عنوان اصل این را بپذیرد که دارایی‌ها را به ثمن بخس بفروشد.

او می‌گوید: رویه باید عوض شود. بهترین کاری که دولت می‌تواند انجام دهد این است که در مسیر درست قرار گیرد و ابتدا هزینه‌های نامرتبط را کاهش دهد.