البته این نقدها به اینجا ختم نشد و به عملکرد ائتلاف و اتاق تهران کشیده شد. فرزین فردیس - یکی از اعضای ائتلاف - درباره نقدهای مطرح شده می‌گوید: ما در واکنش به دولت آقای رئیسی در مقایسه با دولت آقای روحانی صرفا تاکتیک‌ها را تغییر دادیم.

او معتقد است: اتاق در یک مقطع علنی و رسمی سخن می‌گفت و در یک مقطع بیشتر مکاتبه کرد.

فردیس تاکید می‌کند: ما می‌توانستیم در حوزه محدویت‌های اینترنتی و حل مشکلات حوزه تامین اجتماعی قوی‌تر عمل کنیم.

او درباره عملکرد اتاق ایران نیز می‌گوید: من نیز در برخی موارد منتقد عملکرد اتاق ایران هستم. اما مسأله اتاق ایران بسیار پیچیده است؛ امیدوارم با نو شدن اتاق و ورود هیات رئیسه جدید شرایط تغییر کند.

او درباره خروج آل‌اسحاق از ائتلاف نیز توضیح می‌دهد : آقای آل‌اسحاق چون از مرامنامه اخلاقی ائتلاف عدول کردند، تصمیم جمعی بر خروج ایشان شد.