چنان که قابل انتظار بود یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی آذر ۱۳۸۹ دولت محمود احمدی‌نژاد آن قدر مبلغ بزرگی بوده که قدرت خرید آن معادل ۷۷۲ هزار تومان در اسفند ۱۴۰۱ برای هر نفر می‌شود.

چنانچه به جای حل مشکل تورم مزمن، تعهد مبالغ ثابتی را بدهیم همه ارقام در آینده هم به سرنوشت افت ارزش حقیقی مثل یارانه ۴۵۵۰۰ احمدی نژادی، ۵۵۰۰۰ تومانی بنزینی حسن روحانی و ۳۰۰ هزار تومانی (سه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان) ابراهیم رئیسی دچار خواهند شد.