به گزارش اکوایران، نرخ تورم ماهانه کل در مرداد امسال افزایش یافته و به 2.4 درصد رسیده است. تورم همه دهک‌های هزینه‌ای نیز در مرداد بیش‌تر از تیر بوده اما فشار تورمی بر همه دهک‌ها به طور یکسان وارد نشده و بیش‌ترین اثر را بر دهک‌های متوسط گذاشته است.

از طرفی، تورم ماهانه گوشت نیز در مرداد امسال افزایش یافته و به 7.5 درصد رسیده است. با توجه به این که الگوی تغییرات سهم گوشت از تورم ماهانه دهک‌ها با الگوی تغییرات تورم ماهانه کل آن‌ها تطبیق دارد، بنظر می‌رسد که بالاتر بودن تورم ماهانه در دهک‌های متوسط به دلیل همین افزایش قیمت در گوشت و فرآورده‌های آن باشد.

افزایش تورم ماهانه در دومین ماه تابستان

نرخ تورم ماهانه که در خرداد و تیر روی 2 درصد ثابت مانده بود در دومین ماه تابستان به مدار صعودی بازگشته و رقم 2.4 درصد را محقق کرده است. به عبارت دیگر، خانوارهای کشور به طور میانگین در مرداد امسال برای خرید یک سبد مشخص از کالا و خدمات 2.4 درصد بیش‌تر از تیر ماه هزینه کرده‌اند. البته این افزایش برای همه دهک‌های جامعه یک‌دست نبوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که قشر متوسط بیش‌تر از آن متاثر شده است.

photo_2023-09-01_12-33-42

تورم مرداد ماه به روایت دهک‌ها

تورم ماهانه دهک اول که نماینده فقیرترین قشر جامعه است از 1.68 درصد در تیر به 2.36 درصد در مرداد رسیده است. این نرخ تا دهک سوم روند صعودی خود را حفظ کرده به طوری که خانوارهای دهک‌های سوم و چهارم تورم ماهانه‌ای معادل با 2.57 درصد را تجربه کرده‌اند.

 بالاترین تورم ماهانه ثبت شده در مرداد امسال مربوط به دهک پنجم است که نرخی برابر با 2.61 درصد را محقق کرده در حالی که این رقم در تیر برابر با 1.94 درصد بوده است. پس از آن تورم دهک‌ها روند نزولی به خود گرفته به طوری که تورم ماهانه دهک دهم که نماینده ثروتمندترین قشر جامعه است حتی از این نرخ در دهک اول نیز کمتر شده و به 2.2 درصد رسیده است. تورم ماهانه این دهک در تیر زیر 2 درصد برآورد شده بود.

بنابراین تورم ماهانه دهک پنجم بالاترین و تورم ماهانه دهک دهم پایین‌ترین نرخ ثبت شده در مرداد امسال است.

اثرگذاری گوشت بر تورم ماهانه دهک‌ها

سهم گوشت از تورم ماهانه نشان می‌دهد که در هر دهک، افزایش قیمت گوشت چقدر باعث بالارفتن تورم ماهانه آن دهک شده است. برای مثال تورم ماهانه دهک هفتم 2.6 است؛ سهم گوشت از تورم این دهک نشان می‌دهد که 0.79 واحد درصد از تورم 2.6 درصدی دهک هفتم متاثر از افزایش قیمت گوشت بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که الگوی سهم گوشت از تورم با الگوی تورم ماهانه در هر دهک مطابقت دارد. به عبارت دیگر، در دهک‌هایی که سهم گوشت از تورم در‌ آن‌ها بالاست، تورم ماهانه نیز بالاتر محقق شده و در دهک‌هایی که سهم گوشت از تورم در آن‌ها پایین‌تر است، تورم ماهانه آن دهک نیز کمتر برآورد شده است. می‌توان گفت که افزایش قیمت گوشت و نرخ تورم این کالا در مرداد ماه علت این اتفاق باشد. تورم ماهانه گوشت در تیر 5.3 درصد بوده و در مرداد به 7.5 درصد رسیده است.

بنابراین بنظر می‌رسد افزایش تورم ماهانه گوشت در مرداد و اثرگذاری بیشتر آن بر دهک‌های متوسط علت تورم ماهانه بالاتر در این دهک‌ها باشد.