به گزارش مرکز آمار ایران، ۳۳ هزار و ۴۶۲ کارگاه صنعتی دارای ۱۰ نفر کارگر و بیشتر کشور در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۱۵ میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه نفت خام را به عنوان انرژی مصرف کرده‌اند، عددی که می‌تواند تقریبا معادل یک سال صادرات نفت خام ایران در شرایط تحریم باشد.

این میزان مصرف در حالی توسط واحدهای صنعتی کشور ثبت شده که تعداد این واحدها در ۵ سال، کاهش ۳ هزار واحدی داشته اما میزان مصرف انرژی آنها بیش از ۳۰ میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است.

بیشترین مصرف انرژی را واحدهایی داشته‌اند که در استان اصفهان مستقر بودند. واحدهای صنعتی اصفهان در این سال معادل ۴۹ میلیون و ۵۳۲ هزار بشکه نفت خام مصرف کردند.