مسعود نیلی بارها توضیح داده است که او خود را معلم علم اقتصاد می‌داند و هیچ علاقه‌ای به القاب و برچسب‌هایی که منتقدانش به او نسبت داده‌اند، ندارد. اما مشخص است که او کسی نیست که بخواهد علیه ثروتمندان مولد صحبت کند. سهل است که او آن‌ها را برای رشد کشور ضروری و کلیدی می‌داند.

در این برش اما نیلی می‌گوید که در ایران ثروتمندانی در کلاس جهانی وجود دارند. او تاکید می‌کند که به هیچ وجه این نکته را با اغراق نمی‌گوید. نیلی می‌پرسد افرادی که در اقتصاد ایران به چنین ثروت‌هایی دست پیدا کرده‌اند آیا بیل گیتس ایران هستند؟ آیا آن‌ها کارآفرینان برجسته‌ای هستند که با خلق ارزش افزوده فراوان سهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور داشته‌اند؟ ناگفته پیداست که جواب منفی است. بشنوید بحث مسعود نیلی را که چطور در ایران برخی با تورم –‌عامل بدبختی عموم ملت‌– توانسته‌اند به ثروت‌هایی در کلاس جهانی برسند.