به گزارش اکوایران، صابر شیبانی رئیس انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران می‌گوید: هم در حوزه قوانین و مقررات ناظر بر صندوق‌ها و هم در نظام حکمرانی حاکم بر آنها نیاز به آسیب‌شناسی داریم.

به گفته او، ساختار حکمرانی بیمه‌های اجتماعی نباید سیاسی باشد و باید این ساختار تغییر کند.

شیبانی می‌گوید: این نهاد باید به دور از مصلحت سیاسی، بتواند بیمه‌شده‌ها را نمایندگی کند و گوش شنوای این گروه، بدون نگاه سیاسی باشد.

او معتقد است: دولت و مجلس باید از نقش حاکمیتی خود در حوزه بیمه‌های اجتماعی صرف‌نظر کند.