به گزارش اکوایران، پیش‌تر در مجموعه گزارشات «روایت سه ساله رانت ارزی» به بررسی رانت ارزی در فاصل فرودین ۹۷ تا فرودین ۱۴۰۰ پرداختیم. انتخاب این بازه زمانی از آن روست که در این زمان ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در کشور استفاده می‌شد. البته ارز ۴۲۰۰ به‌طور رسمی در اسفند ۱۴۰۰ و با رای مجلس پایان یافت اما در این سال به مرور دایره تخصیص این ارز کاهش یافت. این گزارش فارغ از ارز ۴۲۰۰، رانت ایجاد شده از جانب ارز نیمایی نیز درنظر می‌گیرد.

در آخرین گزارش بررسی کردیم چه حوزه فعالیت‌هایی در شهر تهران بیشتر از ۳ میلیارد یورو رانت ارزی دریافت کرده‌اند. در ادامه به حوزه فعالیت‌هایی خواهیم پرداخت که بین یک تا سه میلیارد یورو ارز تخصیصی به آن‌ها داده شده است.

خبر مرتبط
روایت سه ساله از رانت ارزی؛ رانت ۷۶۰ هزار میلیارد تومانی طی سه سال

اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد از فروردین ۹۷ تا فروردین ۱۴۰۰، حدود ۷۶۰ هزار میلیارد تومان رانت حاصل از ارز ترجیحی و نیمایی به شرکت‌ها در سراسر کشور داده شده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از فروردین سال ۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۰ رانت ارزی توزیع شده در تهران در ۵ حوزه فعالیت بین یک تا سه میلیارد یورو بوده است.

این ۵ حوزه شامل «صنایع شیمیایی»، «صنایع لاستیک و پلاستیک»، «بازرگانی ماشین‌آلات و تجهیزات»، «صنایع تجهیزات برقی» و «مخابرات» است که در میان آن‌ها «صنایع شیمیایی» بیشترین میزان ارز تخصیصی را دریافت کرده است.

021109

دریافت بیش از ۲ میلیارد یورو ارز تخصیصی از سوی صنایع شیمیایی

از فروردین سال ۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۰ دو نوع ارز به شرکت‌ها داده شده است. نوع اول ارز نیمایی و نوع دوم ارز ۴۲۰۰ بوده که در مجموع میزان ارز تخصیصی به شرکت‌ها را شکل داده است.

اگر شرکت‌های تهرانی را به حوزه فعالیت‌های مختلف طبقه‌بندی کنیم می‌توان فهمید چه میزان ارز به هر حوزه فعالیت تخصیص پیدا کرده است.

خبر مرتبط
روایت سه ساله از رانت ارزی؛ از کف 126 تا سقف 722 هزار میلیارد تومان

بررسی داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سال‌های 97 تا 1400 مبلغ رانتی که به واسطه تخصیص ارز 4 هزار و ۲۰۰ تومانی و نیمایی در تهران توزیع شده چیزی حدود ۱۲۰ تا ۷22 هزار میلیارد تومان است. این ارقام چطور حاصل شده و سهم هر شرکت تهرانی از آن چقدر بوده است؟

بررسی‌ها گویای آن است که در این مدت پنج حوزه فعالیت بین یک تا ۳ میلیارد یورو ارز تخصیصی دریافت کرده‌اند. در این میان بیشترین ارز تخصیصی به «صنایع شیمیایی» داده شده است. این حوزه فعالیت در مدت سه سال ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون یورو ارز تخصیصی گرفته است.

در جایگاه بعدی «صنایع لاستیک و پلاستیک» قرار داشته که یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون یورو ارز تخصیصی برای امر واردات کالا دریافت کرده است.

حوزه فعالیت‌های «بازرگانی و ماشین‌آلات و تجهیزات» و «صنایع تجهیزات برقی» نیز به ترتیب ۱.۳۲ میلیارد یورو و ۱.۲۲ میلیارد یورو ارز تخصیصی گرفته‌‌اند که همانطور که گفته شد مجموعی از ارز نیمایی و ارز ترجیحی بوده است.

در بازه یک تا سه میلیارد یورو، حوزه فعالیت «مخابرات» کمترین ارز تخصیصی به خود اختصاص داده است. به طوریکه میزان ارز دریافتی توسط شرکت‌های موجود در این حوزه فعالیت در حدود یک میلیارد یورو بوده است.

خبر مرتبط
روایت سه ساله از رانت ارزی؛ بخش کشاورزی در صدر

اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد از فروردین سال ۹۷ تا فروردین سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ میلیارد یورو ارز تخصیصی به بخش «کشاورزی و دامپروری» در شهر تهران داده شده است.