به گزارش اکوایران؛ سخنگوی دولت از افزایش چهل درصدی عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان خبر داد.

براساس اظهارات علی بهادری جهرمی، طبق مصوبه هیات دولت حداقل عیدی یا پاداش آخرسال کارمندان و بازنشستگان دولتی مبلغ دو میلیون و پانصد هزارتومان تعیین شد.

به گفته سخنگوی دولت، به این مبلغ برای افراد متاهل 700 هزار تومان افزوده می‌شود که به ازای هر فرزند تحت تکفل هم 300 هزار تومان به عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد.

سال گذشته رقم عیدی یک میلیون و 800 هزار تومان بود که این رقم با افزایش حدود 40 درصدی به دو میلیون و 500 هزار تومان رسیده است.

طبق قانون خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران اجازه داده شد به کارمندان خود (اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیات علمی دانشگاه ‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که بطور تمام وقت اشتغال به کار دارند (به استثنای کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار) مشمول این رقم عیدی می‌شوند. 

همچنین بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری، بانک‌ها و در مجموع تمام صندوق‌های زیر نظر دولت نیز دو میلیون و 500 هزار تومان عیدی دریافت می‌کنند. 

اما در این میان عیدی کارگران و مشمولان قانون کار از قانون بالا تبعیت نمی‌کند و این افراد باید برای نوروز 1403، بین 10 میلیون و 616 هزار و 568 تومان تا 15 میلیون و 924 هزار و 852 تومان عیدی دریافت کنند.