بررسی تاریخ اقتصاد آرژانتین، تجربه‌ای مشابه با ایران را به تصویر می‌کشد. دهه‌ها سیاست‌های پوپولیستی، سوءمدیریت و دخالت‌های سیاسی، اقتصاد این کشور را به ورطه بحران کشانده است.

خاویر میلی، رئیس جمهور جدید آرژانتین، برخلاف دیگر سیاستمداران با شعار ساختن نیامده، با شعار از بین بردن و حذف زواید اقتصاد آمده است. اما آیا او راه نجات آرژانتین را بلد است؟

چراز در این هفته اقتصاد آرژانتین را مرور می‌کند که آینه‌ای روبروی ماست. بررسی چالش‌ها و تجارب این کشور، درس‌های باارزشی برای سیاستگذاران ایرانی دارد.